Tag: พลังของเทคโนโลยี: การแฮ็กระบบ

1 Posts

thumbnail
พลังของเทคโนโลยี: การแฮ็กระบบ
เทคโนโลยีเป็นพลังที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกขณะนี้, ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน. แต่กับพลังนี้ก็มีผลเป็นสองด้าน, ซึ่งมีผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและความสามารถในทางดี, และกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำผิดกฎหมายหรือทำลาย.